Szczegółowa specyfikacja towaru i usługi:

 • wykonanie robót ziemnych oraz doprowadzenie wody i wykonanie niecki monolitycznej leży po stronie inwestora.
 • basen w kształcie prostokąta o tej samej głębokości na całej długości i szerokości
 • powierzchnia lustra wody nie mniejsza niż 28 m 2 lecz nie większa niż 40 m2
 • głębokość wody nie mniejsza niż 1,40 m lecz nie większa niż 1,5 m
 • pojemność basenu nie mniejsza niż 42 m3
 • system poboru wody- skimerowy
 • wyłożenie niecki basenowej płytkami lub wykładzinę basenową (folia)
 • basen powinien posiadać filtrację, stację uzdatniania wody, sterowanie pracą basenu oraz wszystkie niezbędne instalacje do prawidłowego funkcjonowania.
 • oświetlenie podwodne basenu
 • osprzęt do czyszczenia basenu
 • system podgrzewania wody z wykorzystaniem istniejącej instalacji solarnej
 • drabinka ze stali nierdzewnej szt.1
 • pokrycie tafli wody zabezpieczające przed utratą ciepła

Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2016