Jaskinie i rezerwaty geologiczne w województwie świętokrzyskim

 

Chelosiowa Jama – Jaskinia Jaworznicka

Wejście znajduje się na Górze Kopaczowej, w nieczynnych kamieniołomach w Jaworzni.

Jest drugą pod względem długości (3670 metrów) jaskinią w Polsce.

Niedostępna do zwiedzania, jak pozostałe jaskinie w/w kamieniołomów: Duża dziura oraz Gazownia.

 

 

Podziemna Trasa Turystyczna w Kielcach – zespół jaskiń połączonych ze sobą (Jaskinia Odkrywców, Prochownia i Szczelina na Kadzielni). Trasa liczy 160 metrów długości, podczas zwiedzania zobaczymy: skamieliny morza dewońskiego, tj. koralowce, ramienionogi, liliowce, głowonogi; zjawiska tektoniczne, mineralizyjne i krasowe, tj. uskoki, żyły mineralne, stalagmity, stalaktyty oraz namuliska. Trasa płatna, czynna od kwietnia do października, w grupach prowadzonych przez przewodnika.

 

Jaskinia Raj – położona w Chęcinach na terenie rezerwatu przyrody. Należy do unikatowych w Polsce obiektów krasowych. Łączna długość jej korytarzy wynosi: 240 metrów, a długość trasy wycieczkowej: 180 metrów (trwa to ok 45 minut). Zwiedzanie pod opieką przewodnika, w grupach do 15 osób. Otwarta dla zwiedzających w okresie: 15 stycznia do 15 listopada. Temperatura stała, która wynosi 9 st, wilgotność 95 %.

W jaskini zobaczymy: stalaktyty, stalagmity, kolumny naciekowe, draperie, perły jaskiniowe, misy martwicowe, jeziorka i „pola ryżowe”. Zimą jaskinia jest miejscem hibernacji nietoperzy, głownie nocka dużego.

 

Jaskinia Piekło pod Skibami, znajduje się w Kamieniołomie Stokówka, długość: 57 metrów, zamieszkana przez nietoperze.

 

Jaskinia Zbójecka – w wąwozie Dule w Górach Świętokrzyskich w ok. Łagowa. Długość: 160 metrów. Zobaczyć w niej możemy: stalaktyty, stalagmity (dochodzące do 0,5 m wysokości), kolumny i polewy naciekowe, draperie. Występuje w niej szereg gatunków nietoperzy, jest jedynym miejscem w regionie w którym zobaczyć możemy stygobionty.

Jaskinia znana od bardzo dawna, odnaleziono w niej ceramikę oraz kości zwierzęce z XI lub XII wieku. Miejsce związane z legendą o zbójniku Madeju. Dostępna do zwiedzania przez cały rok

 

Jaskinia Skorocicka największa jaskinia w Polsce rozwinięta w gipsach. Po jej dnie przepływa potok Skorocicki. Ma 352 metry długości i łączy się z Jaskinią Dzwonów.

REZERWATY PRZYRODY i GEOLOGICZNE

 

KAMIENIOŁOM STOKÓWKA raj wspinaczkowy, dostępnych ok 70 tras wspinaczkowych, o długościach: 6-18 metrów, o różnych stopniach trudności. Wydobywano w nim najcenniejszą odmianę wapienia – „różankę zelejowską”.

Na miejsce prowadzi drogowy Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny oraz szlak rowerowy „Skały i Jaskinie”.

Trasa jaką można rowerowo przejechać to: Jaskinia Raj-Szewce-Gałęzice-Polichno-Korzecko-Chęciny zamek- Chęciny miasto- Zelejowa- Czerwona Góra- Jaskinia Raj

 

POMNIK PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ BUKOWA GÓRA

Bukowa Góra jest najwyższym wzniesieniem Pasma Klonowskiego Gór Świętokrzyskich.

Zbudowany z piaskowców dewońskich, porośnięty lasem jodłowo-bukowym. Na zachodnim zboczu znajduje się kamieniołom, a na grzbiecie kapliczka wystawiona prawdopodobnie na grobie napoleońskiego żołnierza oraz mogiła partyzancka z 1943 r.

 

REZERWAT PRZYRODY BARANIA GÓRA

Znajduje się w gminie Strawczyn. Przez leśny rezerwat prowadzi malowniczy czarny szlak, przez wąwozy z Oblęgorka na szczyt Baraniej Góry.

 

REZERWAT SKALNY ŚLICHOWICE

Znajduje się na terenie Kielc, podziwiać możemy odkrywkę skalną przedstawiającą silnie przefałdowane skały wapienne.

 

REZERWAT KARCZÓWKA

Rezerwat krajobrazowy, położony na terenie Kielc. Swym obrębem obejmuje wzgórze Karczówka, na którego zboczu znajduje się klasztor.

 

REZERWAT PRZYRODY BIESAK – BIAŁOGON

Położony w granicach Kielc, u podnóża Kamiennej Góry. Możemy zobaczyć w nim odsłonięte piaskowce i mułowce dolnego kambru. Otoczony jest rozległym parkiem, potoczne zwanym „stadionem”.

 

REZERWAT PRZYRODY CHELOSIOWA JAMA

Znajduje się w gminie Piekoszów, w obrębie Chęcinsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.

 

REZERWAT PRZYRODY KADZIELNIA

Położony w południowej części Kielc. W kamieniołomie znajduje się amfiteatr oraz jest w nim największe skupisko jaskiń na Kielcczyźnie. Od strony zachodniej możemy zobaczyć Pomnik Bojowników o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne.

 

REZERWAT PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ – WIETRZNIA- im. Z.Rubinowskiego

W skład rezerwatu wchodzą trzy połączone ze sobą kamieniołomy wielopoziomowe (Wietrznia, Międzygórz, Międzygórz Wschodni). Całkowita długość wyrobiska wynosi 900 metrów. Na jego terenie znajdują się: zjawiska i procesy tektoniczne, mineralizacja żyłowa, kras podziemny i powierzchniowy, fauna kopalna. W jego granicach zlokalizowane jest Centrum Geoedukacji.

 

REZERWAT PRZYRODY SKOROCICE

Wchodzi w skład Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, jest rezerwatem stepowo-geologicznym. Znajdują się w nim: wąwóz wyerodowany w gipsach trzeciorzędowych z malowniczymi ścianami oraz ciekawymi jaskiniami (26 jaskiń), naturalnymi korytarzami, mostami skalnymi, lejami i zapadliskami.