Współrzędne GPS

Wprowadź w swojej nawigacji poniższe współrzędne, aby do nas dotrzeć:
N: 50° 53′ 34″
E: 20° 21′ 23″