Góry Świętokrzyskie -najstarsze góry europy

 

Góry Świętokrzyskie powstały 500 mln lat temu, swoją nazwę noszą od relikwii Krzyża Świętego, które przechowywane są w tabernakulum klasztoru na Łysej Górze.

Ich krajobraz cechują: urwiste stoki, głębokie doliny, gołoborza i skałki ostańcowe.

GEOLOGIA spacer przez okresy palezeoiczne, czyli jak powstały Góry Świętokrzyskie

PREKAMBR i KAMBR pamiątka po tym okresie: kwarcytowe piaskowce oraz najstarsze skały osadowe

Zoczyć możemy w:

Pasmo łysogórskie i jeleniowskie, gołoborza i granie na Łysicy i Łysej Górze

Kotuszów, Ociesęki, Kamieniec (k.Klimontowa) – ok. 430 okazów skamieniałości trylobitów)

Rezerwat przyrody Biesak-Białogon

Widełki – Łapigrosz (skamieniały pancerz trylobita)

Góra Słowiec – Pasmo Orłowińskie, Ameliówka (naturalne odsłonięcie w dolinie Lubrzanki)

 

ORDOWIK i SYLUR

Pamiątka po tym okresie: osady m.in. łupki szarogłazowe

Zobaczyć możemy w:

Biesak – Białogon (profil piaskowców, mułowców, i bentonitów w ścianie nieczynnego kamieniłomu)

Bukówka, Bardo – Wąwóz Prągowiec (wychodnia iłowców, mułowców i szarogłazów w dolinie potoku Kierdonka)

Rzepin – tzw. warstwy rzepińskie

 

DEWON

pamiątka po tym okresie: osady lądowe i płytkomorskie, widoczne są odciski skmieniałości bezszczękowców, ryb i ramienionogów

Zobaczyć możemy w:

Zachełmie (k.Kielc) najstarszy na świecie zapis wyjścia czworonogów z morza na ląd

Pasmo Kadzielniańskie, Zelejowskie i Chęcińskie – pokłady wapieni z liczną fauną gąbek, koralowców i innych bezkręgowców morskich. Są to pamiątki morza tropikalnego sprzed 375 mln lat!

Rezerwat Wietrznia

Bukowa Góra (ściana kamieniołomu)

Bolechowice (wapien ze szczątkami gąbek i koralowców, wykorzystywany jako „marmur” techniczny typu „Bolechowice”)

Ostrówka (skamieniałe głowonogi w wapieniu bitumicznym)

 

KARBON był okres ruchów górotwórczych

To co powstało możemy zobaczyć w:

 

Fałd Ślichowicki

Złoże pirytu w Rudkach k. Nowej Słupi

Bieliny (rezerwat Kamień-Ławki – wychodnie skalne)

Kowala (wapienie i margle)

Besówka (czarne wapienie wypełnione fauną: ramienionogi, ślimaki, małże, małżoraczki, trylobity, ryby pancerne, głowonogi)

 

 

PERM

Czerwona Góra (zlepieńce permu górnego i brekcje w nieczynnym kamieniołomie „Zygmuntówka”)

Jaworznia

 

TRIAS

pamiątka po tym okresie: czerwone osady, czerwone piaskowce i mułowce

Zobaczyć możemy w :

Słynne piaskowce tumlińskie to pamiątka wydm i okresowych rzek

Najstarsze na świecie tropy pierwszych dinozaurów !

Gostków k. Bliżyna (skamieniałe muszle i małże)

Szkucin cegielnia

Pałęgi

Sosnowica

 

JURA i KREDA

pamiątka po tym okresie: piaskowce, ciemne iły oraz mułowce ze szczątkami flory i tropami dinozaurów

Zobaczyć możemy w:

Rezerwat Gagaty Sołtykowskie (tropy dinozaura drapieżnego, profil piaskowców i iłów)

Gnieździska

Małogoszcz (muszle ostryg)

Obrzeże Gór Świętokrzyskich – fauna bezkręgowców morskich: skamieniałości małży, amonitów, jeżowców, unikatowe szczątki ryb i dużych dagów morskich -rekinów, płaszczek, ichtiozaurów, pliozaurów.

 

PALEOGEN

pamiątka po tym okresie: leje krasowe

Zobaczyć możemy na: Kadzielni

 

NEOGEN Morze Śródziemne wkroczyło na obszar dzisiejszych Gór Świętokrzyskich i zostawiło po sobie m.in. „iły korytnickie” przepełnione skamieniałymi muszlami bezkręgowców morskich. W wapieniach z Pińczowa znaleziono unikatowe szczątki wieloryba (Pinocetus polonius).

 

CZWARTORZĘD to czas w którym ukształtowały się gołoborza i lessy, powstałe na skutek zlodowacenia. W jaskiniach gromadzą się namuliska i tworzą nacieki.