Szczegółowa specyfikacja towaru i usługi:
Część A Budowa Wiaty Grillowej 50 m2

 • wiata grillowa wolnostojąca z dachem kopertowym krytym papą i gontem bitumicznym na pełnym deskowaniu o grubości 25 mm
 • wymiary wiaty grillowej w obrysie dachu 50 m2
 • nachylenie dachu 40° ÷ 45°
 • wysokość od posadzki do kalenicy szczytowej 500 cm, ±50 cm.
 • wysokość od posadzki do okapu 240 cm , ± 10 cm.
 • wysokość od posadzki do płatwi 270 cm, ± 10 cm.
 • dach wsparty na 7 słupach ( balach o średnicy minimum 20cm, maksimum 30 cm)
 • bale posadowione na podbudowie betonowej (wykonanej przez inwestora) i osadzone na stalowych prętach.
 • na jednej połaci daszek wejściowy dwuspadowy o nachyleniu 40° ÷ 45°
 • konstrukcja wiaty z drewna iglastego impregnowanego środkami bezbarwnymi
 • odprowadzenie wody rynnami i rurami spustowymi pcv
 • obróbka blacharska koszy przy daszku wejściowym oraz rur stalowych od okapu grilla z blachy powlekanej minimum 0,5 mm
 • zakup okapu leży po stronie inwestora
 • adres inwestycji 26-001 Górno Krajno Pierwsze 176 województwo Świętokrzyskie
 • załącznik nr 1 przedstawia schemat wiaty grillowej

Część B Budowa zadaszenia jacuzzi-altana ogrodowa.

 • wymiar zadaszenia jacuzzi w obrysie słupów 3m x 3m
 • cztery słupy o grubości 13 cm x 13 cm
 • wykonanie z drewna iglastego
 • dach kopertowy
 • deskowanie dachu, dach pokryty papą i gontem bitumicznym
 • drewno szlifowane , sfazowane, impregnat koloryzujący.
 • nachylenie dachu 30°÷ 40°
 • wysokość od posadzki do okapu minimum 2,2 m.
 • posadzka wykonana przez inwestora
 • adres inwestycji 26-001 Górno Krajno Pierwsze 176 województwo Świętokrzyskie
 • załącznik nr 2 przedstawia schemat zadaszenia jacuzzi-altana ogrodowa.

2. Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2016